Kontaktovat správce kategorie Parkoviště P+R CZ přes Soukromou Zprávu.