Kontaktovat správce kategorie Turistické známky přes Soukromou Zprávu.