Kontaktovat správce kategorie Ekofarmy s produkcí produktů v BIO kvalitě. Nepatří sem farmy které jsou zaměřené pouze na chov koní, tedy zaměřené pouze na agroturistiku !!! přes Soukromou Zprávu.