Kontaktovat správce kategorie Divadla přes Soukromou Zprávu.
Doporučujeme: unTill pokladní systémy