Kontaktovat správce kategorie Turistické známky přes Soukromou Zprávu.
Doporučujeme: unTill pokladní systémy